A ciszę znajdziesz w oku cyklonu...

Wódz Słońce Narodu Żywa Skamielina

***** ***